[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Over ons

B&IS is een netwerkorganisatie pur sang en werkt aan een groot aantal zeer diverse projecten. Wij werken in opdracht van derden, participeren in projecten en activiteiten van anderen of nemen zelf het initiatief om onze nek uit te steken in – bij voorkeur – baanbrekende projecten en activiteiten. We durven grote langlopende projecten aan, we helpen kleinschalige startups. Als kwartiermakers werken we vandaag met ons hoofd in 2030. We zijn technologie gedreven.

Samenwerking Organiseren

Al onze activiteiten worden gekenmerkt door twee aspecten: Samenwerking en Netwerkorganisatie. Wij werken en ontwikkelen in het speelveld van deze twee begrippen en hanteren met het oog op de toekomst Conciglio als basis voor efficiënte samenwerking tussen mensen en organisaties. Conciglio verhoogt de productiviteit van kenniswerkers met minimaal 50%! We houden ons daarnaast bezig met Blockchain Organiseren en de ontwikkeling van Smart Contracts. We beschikken over een schoonmaakploeg van Blockchain specialisten voor het vakkundig opruimen van administratieve rompslomp!

Projecten

B&IS werkt, onder meer, aan de volgende projecten:

Business en Projectontwikkeling

Wij werken aan diverse projecten waar we business en projectontwikkeling combineren. Niet zelden integreren wij daarbij op een unieke manier on- en offline activiteiten. In het afgelopen jaar hebben wij aan een bijzonder concept en project gewerkt onder de naam BIGGER. Een proof of concept zal in 2020 worden gerealiseerd in het voormalig winkelcentrum de Biggelaar in Roosendaal.

Startups

Wij begeleiden en werken samen met startups. We doen dat aan de hand van een eigen LaunchX programma waarbij het bekende MIT programma verder is gecombiMeerd met Business Model Generation.

Smart Contracts

Nee, we zijn geen juristen maar we ontwikkelen wel smart contracts op basis van blockchain technologie. We werken momenteel aan de Roosijn een gemeentelijke lokale cryptocurrency waaraan een veelheid aan smart contracts kunnen worden verbonden. Denk daarbij aan loyaliteitsprogramma’s, allerhande tegoeden en meer. Ook op gebied van diverse supply chains zijn de huidige experimentele toepassingen veelbelovend en leveren zowel tijdwinst als kostenbesparingen. Informeer vrijblijvend naar wat blockchain voor uw ondernemen kan betekenen.

Veiligheid & Zorg

Met de toenemende behoefte aan thuiszorg werkt B&IS aan verschillende (deel)projecten op het gebied van veiligheid en zorg. Het constateren en signaleren van de zorgvraag in buurtomgevingen staat hierbij centraal. Door gedecentraliseerde zorgcentra en buurtteams te laten samenwerken kan de veiligheid en zorg voor ouderen snel inzichtelijk worden en kan adequaat op worden gereageerd.

Platform Kind in Scheiding

Door de Divorce Challenge 2016 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is B&IS betrokken geraakt bij de problematiek op en rond echtscheidingen en de impact op kinderen. B&IS kijkt en denkt mee om een goed communicatie platform op te zetten voor scholen, advocaten, mediators, andere hulpverleners en ouders, zodat de problematiek rond de echtscheidingen goed in kaart kan worden gebracht en een juist plan van aanpak voor ieder kind kan worden vastgesteld.

Wij begeleiden diverse lopende projecten in het sociaal domein.

Conciglio Raadsleden en Conciglio Fractie

Een Conciglio raadslid of fractie kan zich onderscheiden door zich te conformeren met het Conciglio Manifesto en de verkiezingsbelofte om als gemeenteraadslid in de komende raadsperiode van 4 jaar inwoners en achterban continue op de hoogte te houden van alle activiteiten, overwegingen, standpunten en beslissingen met betrekking tot de werkzaamheden in de raad.

ArtiFix

ArtiFix is een coöperatie van ZZP’ers en kleine ondernemingen. ArtiFix is in 2013 opgestart in de bouwsector. De activiteiten van samenwerkende kleine zelfstandige ondernemers zijn inmiddels uitgegroeid naar andere bedrijfstakken. Nu onder Rutte III besloten is dat de wet DBA definitief niet doorgaat en er meer duidelijkheid lijkt te komen voor de  ZZP’ers verwachten wij een zeer snelle groei van het ArtiFix netwerk.

Muurprinters

Muurprinters BV is importeur van nieuwe hightech printers die een geheel nieuw marktsegment kunnen gaan bedienen. B&IS ontwikkelt hiervoor in opdracht een vernieuwend Franchise concept op basis van het Conciglio gedachtegoed en de Conciglio methodiek.

 

Meer info[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]