Conciglio of het Oude Werken?

In onze snelle continue veranderende wereld zijn verantwoordelijkheden vaak onduidelijk en is de noodzakelijke informatie om ons werk te kunnen doen niet altijd volledig toegankelijk of verspreid opgeslagen.Dit leidt meestal tot de intensivering van communicatie (email, ad hoc overleg,vergaderingen etc.) en in micromanagement om alles gecoördineerd te houden……Dit alles kost dan uiteindelijk meer tijd, geeft niet veel meer duidelijkheid en resulteert kwalitatief gezien zelden of nooit in een optimaal werkresultaat.

Conciglio is een door B&IS ontwikkelde denkwijze en methodiek om Asana optimaal in te kunnen zetten. Conciglio en Asana maken het echte Nieuwe Werken mogelijk! Efficiënt en effectief. Kostenverlagend, kwaliteitsverhogend.

OK mooi, daar worden we zeker blij van. Maar wat is Asana nu weer?

ASANA

Asana is een moderne management tool die het mogelijk maakt om mensen en organisaties optimaal met elkaar te laten samenwerken in verschillende teams. Het maakt samenwerking binnen complexe netwerkorganisaties mogelijk maar Asana kan net zo goed individueel worden gebruikt of worden ingezet in hiërarchische meer traditioneel gestructureerde organisaties.

Asana biedt iedere gebruiker de mogelijkheid om een totaal, zowel zakelijk als privé, overzicht te houden over alle individuele activiteiten en taken. Je werkt binnen Asana vanuit een persoonlijk perspectief in verschillende teams en werkomgevingen die gedeeld kunnen worden met derden. Asana is meer dan een tool. Het is een moderne denkwijze ontwikkeld door Facebook oprichter Dustin Moskovitz om onderlinge samenwerking en werk binnen een organisatie efficiënt te coördineren. Asana zorgt voor overzicht en maakt efficiënte online samenwerking mogelijk. Het is, vooropgesteld dat het weldoordacht wordt opgezet en geconfigureerd, voor iedereen toe te passen en eenvoudig in het gebruik.

Conciglio en Asana zijn uniek en brengt iedere vorm van organisatie vrijwel onmiddellijk grote voordelen. Het reduceert het werk om te kunnen werken doordat, onder meer,het gemiddeld de hoeveelheid email in een organisatie met bijna 30% reduceert (McKinsey Global Institute) en het grote tijdbesparingen oplevert in het terugvinden van relevante informatie of opgeslagen werk. Het maakt alleen hierdoor teams of afdelingen gemiddeld tot 1,5 keer meer efficiënt.

#B&IS – Do Great Things Together! Meer info over Conciglio, Asana of B&IS? Klik hier voor meer uitgebreide en gedetailleerde informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *