Gedwongen naar het EMMR?

Het is deze week twee jaar geleden dat 193 lidstaten van de Verenigde Naties een ontwikkelingsagenda voor de periode 2015 – 2030 hebben vastgesteld. Een agenda met 17 ontwikkelingsdoelen, de zogenaamde Sustainable Development Goals [SDG], die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. We hebben als we het goed doen nog iets meer dan 12 jaar om de wereld duurzaam leefbaar te gaan maken. Duurzaam, zodat we in de toekomst niet gedwongen worden om met de Space X Express naar het EMMR [Elon Musk Mars Resort] te moeten gaan afreizen.

De verantwoordelijkheid om de SDG’s ook daadwerkelijk te gaan realiseren ligt natuurlijk niet alleen bij de VN en de landelijke overheden. Iedereen zal zijn bijdrage moeten gaan leveren of zal toch op zijn minst zorg moeten dragen dat het streven om de 17 doelstellingen te halen geen geweld wordt aangedaan. Dat geldt voor iedereen en dus ook voor het bedrijfsleven. Voor velen zal, populair gezegd, iets moeten gebeuren met de normen en waarden. De Nederlandse overheid zal vooral op het gebied van duurzame energiegebruik ook eindelijk eens uit de startblokken moeten gaan komen. Kijk eens naar het onderstaande filmpje van Max en Martijn. Dat maakt in 3 minuten heel erg veel duidelijk.

Maar goed, statements maken kan iedereen, bedachten we de afgelopen dagen. We weten dat er niets mis is met onze normen en waarden maar wat doen wij nu echt zelf in relatie tot deze SDG’s? Voldoen onze ontwikkelingen van platforms zoals “Domucura” of “Kind in Scheiding” aan de gestelde doelen? Houden we bij al onze activiteiten wel in voldoende mate rekening met deze SDG’s?

We zijn tot de conclusie gekomen dat wij als B&IS in onze hoedanigheid als kwartiermakers, ontwikkelaars, entrepreneurs of adviseurs met betrekking tot duurzaamheid onvoldoende gestructureerd te werk zijn gegaan. En daar houden wij niet van! Een verklaring dat wij achter alle duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN staan of het plaatsen van een banner onder onze e-mails is voor ons volstrekt onvoldoende. Zo zitten wij niet in elkaar!

Wij zijn gewend om gestructureerd te werken en vanaf vandaag hanteren wij de 17 SDG’s als een extra checklist op al onze activiteiten en ontwikkelingen.
Wij zullen ons extra inspannen op de volgende vier ontwikkelingsdoelen:

Global Goal 3. Gezondheid en Welzijn
Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden. Wij zien een enorme uitdaging om, met de toenemende vergrijzing en de druk om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, plannen te ontwikkelen voor kwalitatief hoogwaardige en betaalbare (thuis) zorg voor iedereen. We hebben structurele oplossingen nodig waarbij ook vrijwilligers en mantelzorgers normaal beloond zullen worden voor hun inspanningen. Onze uitgesproken ideeën en plannen worden uitgewerkt en beproefd in het B&IS Domucura project. Het welzijn en de ontwikkeling van jongeren beschouwen wij als het fundament voor de bouw van onze toekomstige maatschappij.
Voor de veiligheid en het welzijn van jongeren, die te maken hebben met allerhande problemen als gevolg van (v)echtscheidingen, ontwikkelen we het online platform Kind in Scheiding.

Global Goal 4. Onderwijs en ontwikkeling
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
Hoogwaardig onderwijs en ontwikkeling is een absolute voorwaarde om de toekomst vorm te geven en te ontwikkelen. We zullen continue moeten blijven leren en ook nog eens beduidend anders dan wat we tot op heden toe gewend zijn geweest. Hoogwaardige opleidingen betekenen hier niet zo zeer hoger of universitair onderwijs maar net zo goed op vaardigheid gerichte praktijkopleidingen. We zijn van mening dat in de toekomst iedereen ondernemer kan zijn en stimuleren daarom naast levenslang leren, het nemen van initiatief en zelfstandig ondernemerschap.

Global Goal 8. Werk en economische groei
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Wij zijn voorstander van het basisinkomen voor iedereen, bevorderen zelfstandig ondernemerschap, zelfsturing en vooral samenwerking. Efficiënte online samenwerking in teams en netwerkorganisaties is de basis voor alle B&IS activiteiten en wij willen daarbij onze kennis op dit gebied zo breed mogelijk toepassen en uitdragen. Wij omarmen technologische ontwikkeling en innovatie. Bevorderen zakelijk creatief denken.

Global Goal 17. Partnerschappen
“De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een to-do lijst voor mensen en de planeet, en een blauwdruk voor succes”, zei VN-Secretaris-Generaal Ban ki-Moon bij de lancering van de SDG’s in 2015. Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Efficiënt samenwerken is de basis en essentie van al onze B&IS activiteiten.

Ons ondernemen en daarbij onze focus ligt natuurlijk per definitie op de toekomst. Maar vanaf deze week gaan we extra ons best doen om rekening te houden met al de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Geïnspireerd en behoefte aan meer info over hoe Global Goals geïntegreerd kunnen worden in nieuwe of bestaande business modellen? Wij komen graag een uurtje koffie drinken! Langskomen in Roosendaal mag natuurlijk ook 🙂

#B&IS – Do Great Things Together! Klik hier om koffie te drinken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *