Als gevolg van de snelle opeenvolging van maatschappelijke, economische en technologische verandering hebben steeds meer ondernemingen moeite met de transformatie van haar business modellen. Het ontbreekt vaak aan voldoende inzicht, tijd of expertise om de nieuwe kansen en ook bedreigingen te zien aankomen. Traditioneel opererende bedrijven verdwijnen, nieuwe spelers die in een hoog tempo marktaandeel winnen dienen zich aan.

B&IS Business Lab houdt overzicht op alle van belang zijnde ontwikkelingen, verricht onderzoek en ontwikkelt nieuwe of innoveert bestaande business modellen voor het bedrijfsleven. Business Lab richt zich niet op wetenschappelijk onderzoek maar primair op praktische zakelijke toepassing.

B&IS Business Lab maakt gebruik van een groot partner netwerk van vakspecialisten in verschillende disciplines en hanteert daarbij een QuickScan voor het in kaart brengen en analyse van uw business model(len). Aan de hand hiervan definiëren wij aanbevelingen en oplossingsrichtingen. Door middel van branchmarking levert dit vaak verrassende (nieuwe) inzichten op.

Afhankelijk van uw wensen kan B&IS daarna zorg dragen voor de uitwerking van nieuwe concepten, de ontwikkeling van een transformatieplan en de begeleiding bij de uiteindelijke implementatie.

Het B&IS Business Lab begeleidt uiteraard ook nieuwe ontwikkelingen en startups.

Wilt u meer weten over wat B&IS Business Lab voor u kan betekenen of wenst u een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek, dan kunt u ons contacteren via het onderstaande formulier.

Meer info