Business and Investment Solutions B.V.

Molenstraat 11, 4701 JK , Roosendaal

Telefoon : +31647908650
Email      : sylvia.torn@bisnis.nu

Website  : https://sylviatorn.nl

Bisnis levert kennis en expertise op gebied van communicatie, efficiënte samenwerking en netwerkorganisatie. Het is onze ambitie om in deze snelle en onzekere wereld met bedrijven en
organisaties samen te werken om de toekomst duurzaam vorm te geven en succesvol te maken. Wij zijn kwartiermakers. Opereren in de frontlinies. Leveren toekomst. Maken ideeën.

 

Wij Bieden

Systematische ontwikkeling van ideeën, producten en diensten.
Leveren, onderhouden en exploiteren samenwerkingsplatformen
en …
Wij maken organisaties efficiënt en toekomstbestendig.