Je bekijkt nu Anatomie van Werk 2021

Anatomie van Werk 2021

Wereldwijd zijn er zo een 1,25 miljard kenniswerkers. Een kenniswerker is iemand die kennis en informatie tot zich neemt en deze interpreteert, ontwikkelt en vervolgens gebruikt en distribueert. Met de Covid-19 pandemie zijn de meeste kenniswerkers in plaats van het werken op kantoor noodgedwongen van huis uit gaan werken. Deze abrupte verschuiving naar werken op afstand is in korte tijd de norm geworden. Het heeft er voor gezorgd dat het werk anders georganiseerd en beheerd dient te worden. Het heeft geleid tot een versnelling van digitale transformaties en de noodzaak tot het invoeren van Werk Management.  

In 2019 heeft Asana voor het eerst onderzoek gedaan naar de wijze hoe mensen de tijd op kantoor doorbrengen en welke factoren en gewoontes daarbij van belang zijn op het resultaat van het werk. Ook is er gekeken naar de effecten van de plotselinge omschakeling naar het werken op afstand en het online samenwerken. Recentelijk is het laatste nieuwe rapport “Anatomy of Work Index 2021” verschenen. Dit rapport geeft onderzoeksresultaten over hoe werk is getransformeerd in een wereld die nog steeds worstelt met de gevolgen van de wereldwijde Covid pandemie. Het geeft aan welke stappen er moeten worden genomen om veerkrachtig en productief te kunnen blijven. Het onderzoek is gebaseerd op de houding en het gedrag van 13.000 kenniswerkers wereldwijd.  

We lichten er een aantal aspecten uit. 

Toenemende werkdruk en langere dagen

In een wereld die het afgelopen jaar zoveel is veranderd, is “het werk om te kunnen werken” de dominerende factor in negatieve zin. Kenniswerkers besteden hieraan nog steeds 60% van hun dag ten koste van de kerntaken, het werk waar men voor wordt betaald.

Volgens de respondenten was de grootste belemmering voor productiviteit in 2020 hun groeiende werkdruk in plaats van het te veel aan e-mails en berichten om op te reageren. Dit was het geval in de voorgaande jaren en is dus veranderd. Bovenop de groeiende werkdruk komen langere werkdagen. Hoewel er geconstateerd is dat er minder adhoc gesprekken gevoerd werden, heeft dit niet geleid tot kortere werkdagen. Informele chats zijn vervangen door veelal onnodige vergaderingen. Het kost individueel gemiddeld meer dan 150 werkuren per jaar.

Hoewel kenniswerkers over de hele wereld zich moesten aanpassen aan onderling vergelijkbare uitdagingen met betrekking tot werken op afstand en online samenwerken, waren er per land toch verschillen. Voor meer inzicht hierin verwijzen wij naar het rapport welke hier te downloaden is.

Hoe gaan we in de naaste toekomst te werk?

In de toekomst zullen sommige bedrijven vanuit huis blijven werken, sommige zullen terugkeren naar kantoor en sommige zullen hybride gaan werken. Bij het laatste verwacht men het beste van beide werelden te kunnen combineren.

Vóór COVID-19 was er een snel groeiende zakelijke noodzaak voor meer duidelijkheid en afstemming van het werk. Duidelijkheid is moeilijk om te bereiken, zelfs als iedereen op kantoor is, maar het is vooral een uitdaging wanneer medewerkers en teams online en op afstand moeten samenwerken. Structureel Werk Management zal als een – “single source of truth” – potentiële misverstanden of onduidelijkheden uit de weg nemen en zowel on- als offline een steeds meer belangrijke rol gaan spelen.

Op individueel niveau willen kenniswerkers werk dat persoonlijk en professioneel bevredigend is. Boeiend en plezierig werk is de belangrijkste motivator, gevolgd door waarde toevoegen aan het bedrijf en voortgang in de carrière boeken. Werk Management tools zoals Asana kunnen ook ingezet worden voor persoonlijke activiteiten. Een overzichtelijk en goed georganiseerd (privé) leven zal altijd resulteren in positieve effecten op het werk.

Hoe word je een veerkrachtige en wendbare organisatie?

De realiteit van waar en wanneer we werken is veranderd. Het heeft ons laten zien dat de manier waarop we werk organiseren en beheren anders moet. Medewerkers, teams en organisaties hebben moeite om werk op afstand en het online samenwerken te coördineren. Werk om te kunnen werken is verspillend en veroorzaakt chaos, verwarring en voor veel medewerkers een onnodig zware belasting om tot uitvoering van de kerntaken te kunnen komen. Bij sommigen leidt dit zelfs tot een burn-out. Slecht werkbeheer maakt het moeilijk voor medewerkers om zijn of haar best te doen en daarmee ook voor teams en organisaties om echt succesvol te kunnen zijn.

Om wendbaarheid en veerkracht op te bouwen, moeten organisaties al deze problemen het hoofd bieden en zich snel aanpassen. Werk Management of Werkbeheer is daarbij een cruciaal hulpmiddel om medewerkers en teams te laten floreren.  

Download hier het volledige rapport 

Meer weten hoe Werk Management geleidelijk in een organisatie te implementeren? Plan dan hier een gratis telefoonconsult in.